Senast uppdaterad 18 april 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. ÖVERENSKOMMELSE TILL VILLKOR
2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
4. ANVÄNDARREGISTRERING
5. PRODUKTER
6. KÖP OCH BETALNING
7. RETURPOLICY
8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER
9. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG
10. BIDRAGSLICENS
11. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER
12. SOCIALA MEDIER
13. INLÄGGNINGAR
14. TREDJEPARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL
15. HANTERING AV WEBBPLATSEN
16. SEKRETESSPOLICY
17. TID OCH UPPSÄGNING
18. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT
19. GÄLLANDE LAG
20. TVISTLÖSNING
21. RÄTTELSER
22. DISCLAIMER
23. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
24. ERSÄTTNING
25. ANVÄNDARDATA
26. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER
27. ÖVRIGT
28. KONTAKTA OSS

1. ÖVERENSKOMMELSE TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och murish.com, som gör affärer som murish.com ("murish.com", "vi", "oss" ”, eller ”vår”), angående din åtkomst till och användning av murish.com-webbplatsen samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (tillsammans ”webbplatsen” ”). Vi är registrerade i Kina och har vårt registrerade kontor på 18F, Longxi Business Center, No.22 KangZhuang Road, Baiyun District, Guangzhou, Kina. Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att vara föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "Innehållet") och varumärken, tjänster märken och logotyper som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

4. ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

5. PRODUKTER

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för produkterna som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan ändras.

6. KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningssätt:

– Större kreditkort: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover, etc
– PayPal
- Banköverföring (lokalt bankkonto tillgängligt)
– Andra betalningsgateways från tredje part

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, leveransadress, telefonnummer och betalningsmetod, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer INTE läggas till priset för köp för närvarande (med reservation för ändringar utan föregående meddelande). Importtullar (om tillämpligt) som kommer att samlas in av ditt lands tullmyndigheter kommer inte att läggas till priset för köpet, men du accepterar att betala för det när beställningen skickas till ditt lands gräns. Vi kan ändra produktpriserna när som helst. Betalningarna ska göras i amerikanska dollar eller din lokala valuta på din begäran (om tillämpligt).

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

7. RETURPOLICY

Läs igenom vår returpolicy som finns på webbplatsen innan du gör några köp.

8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
Nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
Använd våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet. Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.
Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
Förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
Förutom när det kan vara resultatet av standardanvändningen av sökmotorn eller webbläsaren, använd, starta, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förevändningar.
Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.
Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
Sälj eller på annat sätt överför din profil.

9. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.
Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen och dessa avser. Villkor.
Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller annat
former av uppmaning.
Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, smutsiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel. Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.
Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
Dina bidrag inkluderar inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
Dina bidrag bryter inte mot eller länkar inte till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

10. BIDRAGSLICENS

Genom att publicera dina bidrag till någon del av webbplatsen eller göra bidrag tillgängliga för webbplatsen genom att länka ditt konto från webbplatsen till något av dina sociala nätverkskonton, beviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att bevilja, oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, sälja vidare, publicera, sända, återskapa, arkivera, lagra, cachelagra, offentligt framföra, visa offentligt, omformatera, översätta, överföra, utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för alla ändamål, kommersiellt, reklam, eller på annat sätt, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller tekniker som nu är kända eller utvecklas härefter, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra några bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på webbplatsen; och (3) att förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

11. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

Vi kan förse dig med områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som är relaterat till recension.

12. SOCIALA MEDIER

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton du har hos tredjepartstjänsteleverantörer (varje sådant konto, ett "tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla ditt tredjepartskonto inloggningsinformation via webbplatsen; eller (2) ge oss åtkomst till ditt Tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt de tillämpliga villkoren som styr din användning av varje Tredjepartskonto. Du intygar och garanterar att du har rätt att avslöja din inloggningsinformation för ditt Tredjepartskonto till oss och/eller ge oss åtkomst till ditt Tredjepartskonto, utan att du bryter mot någon av de villkor och villkor som styr din användning av tillämpliga Tredjepartskonto, och utan att tvinga oss att betala några avgifter eller göra oss föremål för några användningsbegränsningar som ålagts av tredjepartstjänsteleverantören för Tredjepartskontot. Genom att ge oss åtkomst till tredjepartskonton förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit till och lagrat i ditt tredjepartskonto (det "sociala nätverket" Innehåll”) så att det är tillgängligt på och genom webbplatsen via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt tredjepartskonto i den mån du meddelas när du länkar ditt konto med Tredjepartskontot. Beroende på vilka Tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har angett i sådana Tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du lägger till dina Tredjepartskonton vara tillgänglig på och genom ditt konto på webbplatsen. Observera att om ett Tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgängligt eller om vår åtkomst till ett sådant Tredjepartskonto avslutas av den tredje parts tjänsteleverantören, kan det hända att Socialt nätverksinnehåll inte längre är tillgängligt på och via Webbplatsen.

Du kommer att ha möjlighet att när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina tredjepartskonton. OBSERVERA ATT DITT RELATION MED TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KNAPPADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST STYRS AV DITT AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något innehåll i sociala nätverk för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för innehåll i sociala nätverk. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett Tredjepartskonto och din kontaktlista lagrad på din mobila enhet eller surfplatta enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen . Du kan avaktivera anslutningen mellan webbplatsen och ditt tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar som erhållits via ett sådant Tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som kopplas till ditt konto.

13. INLÄGGNINGAR

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information angående webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena (“Sändningar”) som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

14. TREDJEPARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller så kan du skickas via webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena) länkar till andra webbplatser ("tredjepartswebbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video , information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks inte, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns i tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredjepartswebbplatser eller tredjepartsinnehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera tredje parts innehåll, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskadliga från eventuella förluster som du lider eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

15. HANTERING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

16. SEKRETESSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://murish.com/privacy. Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen och marknadsplatsens erbjudanden finns i Kina.
Om du går in på webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Kina, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Kina, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Kina.

17. TID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSEN ERBJUDANDEN (INKLUSIVE ETT ANNONS), AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIVNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSENS OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

18. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av Marketplace-erbjudandena utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena.

Vi kan inte garantera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under någon driftstopp eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

19. GÄLLANDE LAG

Dessa villkor ska styras av och definieras i enlighet med Kinas lagar. murish.com och du själv samtycker oåterkalleligt till att domstolarna i Kina ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med dessa villkor.

20. TVISTLÖSNING

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje "Tvist" och tillsammans "Tvisterna") som antingen du eller oss (individuellt, en "Part" och kollektivt, "Parter"), är parterna överens om att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarandet inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande medling

Varje tvist som uppstår ur eller i samband med detta kontrakt, inklusive alla frågor angående dess existens, giltighet eller uppsägning, ska hänvisas till och slutgiltigt lösas av Internationella kommersiella skiljedomsdomstolen under European Arbitration Chamber (Belgien, Bryssel, Avenue Louise, 146) enligt reglerna för denna ICAC, som, som ett resultat av hänvisningen till den, anses vara en del av denna klausul. Antalet skiljemän ska vara en (1). Sätet, eller laglig plats, eller skiljeförfarandet ska vara Guangzhou, Kina. Språket för förfarandet ska vara kinesiska, engelska. Den lag som gäller för avtalet ska vara materiell lag i Kina.

Restriktioner

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det inte finns någon rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser rörande informella förhandlingar som är bindande skiljedom: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som är listade för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

21. RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudandena, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

22. DISCLAIMER

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARBARHET, OCH PARTICULERING. (VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS, OCH VI ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) ANSVAR FÖR NÅGRA (1) 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( 6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPFÖRS SOM EN RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM LAPTAS UPP, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

23. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJDSKADOR, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR OAVSETT OAVSETT ORSAKA OCH OAVSETT ÅTGÄRDENS FORM, ALLTID BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM BETALAS, OM NÅGRA, AV DU TILL OSS (1) TID INNAN NÅGON ÅTGÄRDSORSAK UPPSTÅR . VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER PÅ DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

24. ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller härrörande från: (1) dina bidrag; (2) användning av webbplatsen; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5)
din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Utan hinder av det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din
kostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

25. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att upprätthålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

26. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD OCH TILL ELEKTRONISKA LEVERANSER AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

28. ÖVRIGT

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

29. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

MURISH.com
18F, Longxi Business Center, No.22 KangZhuang Road, Baiyun District, Guangzhou, Kina
Telefon: +86.20.3278.9532