Chính sách đổi trả & hoàn tiền

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn trả và hoàn tiền sau đây để đảm bảo rằng bạn hài lòng với đơn đặt hàng của mình.

Các trường hợp bạn đủ điều kiện để được trả lại hoặc hoàn tiền:

  • Bạn lấy nhầm bồn tắm khác biệt đáng kể so với bồn tắm bạn đã đặt. Xin lưu ý rằng dung sai kích thước sẽ là +/-20MM đối với hầu hết các bồn tắm và màu sắc có thể thay đổi đối với bồn tắm bằng đá/gỗ tự nhiên vì chúng là đá tự nhiên 100%.
  • Bồn tắm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và không thể sửa chữa được.
  • Báo cáo sự cố khi nhận bồn tắm (chậm nhất trong vòng 7 ngày).

Những tình huống mà bạn đang KHÔNG PHẢI đủ điều kiện để trả lại hoặc hoàn lại tiền:

  • Bồn tắm không phù hợp với phòng tắm của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đo đạc phòng tắm cẩn thận để đảm bảo rằng bạn có thể đưa bồn tắm vào bên trong và lắp đặt.
  • Ví dụ: bồn tắm tùy chỉnh, bạn đã thay đổi kích thước/màu sắc/chất liệu tiêu chuẩn của bồn tắm. Xin lưu ý rằng tất cả các bồn tắm bằng đá tự nhiên đều được tùy chỉnh.

Nếu bạn đủ điều kiện để được trả lại hoặc hoàn tiền, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:

Làm thế nào để trả lại bồn tắm

  • Kiểm tra tình trạng bồn tắm khi nó đến và gửi ảnh/video bằng chứng nếu bồn tắm có bất kỳ vấn đề gì ngay lập tức, việc này phải được thực hiện muộn nhất là 7 ngày sau khi đến.
  • Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận với bạn để trả lại/thay thế/hoàn tiền cho đơn đặt hàng của bạn.

Ước tính thời gian trả lại/thay thế/hoàn tiền:

  • Tiền sẽ được hoàn lại cho bạn trong vòng 7 ngày sau khi bằng chứng của bạn được xác nhận.
  • Sau khi đại lý của chúng tôi đến lấy bồn tắm, quy trình hoàn trả đã hoàn tất.
  • Việc thay thế sẽ mất cùng thời gian cho đơn đặt hàng trước đó của bạn.